dr

Patryk Tomaszewski

dr

Patryk Tomaszewski

Pracownik Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Autor ponad stu artykułów naukowych. Wykładowca i szkoleniowiec. Współautor książki (w druku) "Samorząd terytorialny w Polsce po 1989 r. Między upodmiotowieniem a upolitycznieniem"