RODO

Klauzula informacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
 2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest organizacja konferencji pod tytułem KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU (FINBIS).
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
   - sprawna organizacja konferencji,
   - możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami konferencji,
   - przesyłanie informacji o charakterze marketingowym (wyłącznie wydarzeń organizowanych przez Uczelnię).
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
   - przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości i podatków.
 4. Gdy wyrazisz nam na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celach publikacji informacji o konferencji wraz z ujawnieniem Twojego wizerunku. Pamiętaj, że w sytuacji wyrażenia zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, ale bez wpływu na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe, ze względu na cele w jakich są przetwarzane będą przechowywane do chwili wniesienia Twojego sprzeciwu, ale nie krócej niż wymagają tego przepisy prawa dotyczące rachunkowości i podatków.
 6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, jeszcze przed wydarzeniem, uniemożliwi wzięcie udziału w konferencji i ponad to nie rodzi innych skutków.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Twoje dane osobowe będą/nie będą przekazywane innym podmiotom, takim jak: .
 11. Jeżeli chcesz skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Twoich praw korzystaj, proszę, z adresu mailowego: IOD@umk.pl lub pisz na adres: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”.