O forum

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji,
                      Nauki, Biznesu i Samorządu

Europejski Tydzień MŚP

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU 2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Wiodącymi tematami dyskusji będą wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023 – konferencja promująca regionalny potencjał naukowy, innowacyjny oraz współpracę biznesową w ramach wszelkich sektorów istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa, a także i świata. W ramach przedsięwzięcia przewidziano panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla rozwoju regionu i kraju specjalistom, a także spotkania i wydarzenia promujące współpracę między nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., wspierane przez uznaną, doświadczoną, regionalną instytucję otoczenia biznesu – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Przewodniczący Konferencji:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

Prelegenci

Przedstawiamy naszych znakomitych mówców