prof.

Hans-Peter Schiefer

prof.

Hans-Peter Schiefer

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Do we have to worry about global and local changes in the environment? Focussing especially on our water resources?
2023-11-06, 09:00 – 09:30


Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie  Regensburg  w Niemczech pod kierunkiem prof. dr K.G. Heumanna. Stypendysta NATO w CNRS w Strasburgu (Francja). W latach  1980-1985 kierownik laboratorium analitycznego ds. badań i rozwoju. Zatrudniony w Hewlett Packard od 1985 do 2000r. W okresie od 2000 do 2006 pracował dla firmy Agilent Technologies. Łącznie dr Schiefer z powodzeniem zarządzał 18 organizacjami, w których pracowało ok. 250 osób z 26 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej i Kaukazu. W latach 1987-1990 otrzymał kilka nagród za sprzedaż będąc pierwszym z trzech inżynierów sprzedaży w Europie Południowej i Wschodniej. W 2003 roku zdobył najwyższą nagrodę przyznawaną pracownikom Agilent, członkostwo w „President Club”. Ponadto, dzięki pomocy w sponsorowaniu uniwersytetów Europy Wschodniej darowiznami instrumentalnymi oraz pomocy w przekazywaniu wiedzy na sympozjach ze Wschodu i Zachodu został laureatem wielu nagród w tym w 2004 roku Medalem im. Andrzeja Waksmundzkiego Polskiego Towarzystwa Naukowego.