Michał Korolko

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Powitanie
2023-11-05, 16:30 – 17:00

Środowisko, a zdrowie człowieka
2023-11-06, 09:00 – 11:05


Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, absolwent studiów z filologii angielskiej, administracji i prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta. W latach 2009 – 2014 Wicemarszałek, a następnie Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ekspert z zakresu zarządzania środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W unijnej perspektywie finansowej 2007 – 2013 koordynował pracę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obecnie członek nieformalnej grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej European Community of Practice on Partnership. Autor publikacji z zakresu funduszy europejskich oraz polityki miejskiej.