Michał Korolko

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Atrakcyjność ekonomiczno-inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego na tle kraju
2022-11-08, 11:40 – 12:30

Panel dyskusyjny: Nauka, biznes, innowacje w kontekście międzynarodowym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50

Powitanie
2022-11-06, 17:00 – 17:20


Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, absolwent studiów z filologii angielskiej, administracji i prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów podyplomowych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta. W latach 2009 – 2014 Wicemarszałek, a następnie Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ekspert z zakresu zarządzania środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W unijnej perspektywie finansowej 2007 – 2013 koordynował pracę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obecnie członek nieformalnej grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej European Community of Practice on Partnership. Autor publikacji z zakresu funduszy europejskich oraz polityki miejskiej.