dr inż.

Krzysztof Rafał

dr inż.

Krzysztof Rafał

Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym PW. Doświadczony kierownik zespołów badawczych, prowadzący projekty badawczo rozwojowe w firmach i konsorcjach naukowo-przemysłowych. Doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami rozwojowymi zdobywał m.in. w spółkach APS Energia S.A., Wibar-Instalacje, Instytut Optymalizacji Technologii. Od 2017 roku jest pracownikiem Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.