Maciej Kazienko

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

DEBATA I Rektorów uczelni technicznych "Czy są nam potrzebni inżynierowie"
2023-11-06, 13:15 – 14:30


Ekspert z zakresu finansowania infrastrukturalnych inwestycji w ochronie środowiska, odnawialnych źródeł energii, a także z obszaru ocen oddziaływania na środowisko. Posiada doświadczenie w kierowaniu jednostkami sektora finansów publicznych, a także sprawowaniu funkcji w organach kontrolnych spółek skarbu państwa.