dr inż.

Patryk Chaja

dr inż.

Patryk Chaja

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Jak skutecznie zarządzać ceną energii? – w kierunku optymalnych rozwiązań dla firm w taryfach dynamicznych
2023-11-07, 12:20 – 12:40


Dr inż. Patryk Chaja uzyskał swój stopień naukowy doktora w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) w 2012 roku w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od 2013 roku jest zaangażowany w rozwój KEZO Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie pełniąc tam funkcję Koordynatora ds. Badawczo-Rozwojowych. Centrum Badawcze jest obiektem unikalny w skali kraju oraz Europy. Od początku swojego istnienia, obiekt ten wraz ze swoim zapleczem laboratoryjnym uchodzi za jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczych tego typu w kraju, a także za granicą. Obecnie krąg zainteresowań naukowych doktora Chaji ściśle związany jest z infrastrukturą badawczą Centrum i skupia się na zagadnieniach dotyczących zarządzania systemami energetycznymi, transformacją energetyczną opartą na OZE, modelowaniem inteligentnych systemów energetycznych, wykorzystaniem OZE we współczesnych systemach energetycznych, magazynach energii.