prof. dr.

Marka Chamot

prof. dr.

Marka Chamot

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Szkoła i edukacja dziś a może powinno być inaczej–co należałoby zmienić?
2023-11-07, 09:00 – 11:00


Prof. WSG dr Marek Chamot - specjalizujący się w historii, kulturoznawstwie oraz medioznawstwie. Od 2021 r. sprawuje obowiązki Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Popularyzator historii i dziedzictwa kulturowego, regionalista, publicysta. W ramach działalności naukowej zrealizował wiele projektów badawczych, takich jak "Narody w Europie: Tożsamość i wzajemne postrzeganie", "Poland – Greece: sąsiedztwo społeczne i kulturowe", "Ludzie Bydgoskiego Węzła Wodnego", "Dziedzictwo kulturowe rodu Zdziechowskich" oraz "Alfabet Kultury Regionalnej". Prezes Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego. Według prof. Marka Chamota synergia kultury z biznesem tworzy warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności, przedsiębiorstw, a także uczelni.