dr hab.

Anna Bartkiewicz

dr hab.

Anna Bartkiewicz

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Wykład inauguracyjny II - Współczesne wyzwania astronomii obserwacyjnej
2023-11-05, 18:00 – 18:30


Dr hab. Anna Bartkiewicz - profesor w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne projekty badawcze to obserwacje emisji maserowej molekuł metanolu, wody oraz OH na falach radiowych. Wykorzystując interferometr radiowy European VLBI Network analizuje struktury, ich rozkład i kinematykę, emisji maserowej od cząsteczki metanolu w obszarach powstawania masywnych gwiazd w Drodze Mlecznej. Odkryła obiekty pierścieniowe, które wskazują na istnienie wypływów i dysków wokół protogwiazd. Wykorzystując najnowsze techniki obserwacyjne określa prędkości pojedynczych chmur maserowych na poziomie kilku km/s. Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.