dr hab. inż.

Łukasz Skowroński

dr hab. inż.

Łukasz Skowroński

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

DEBATA I Rektorów uczelni technicznych "Czy są nam potrzebni inżynierowie"
2023-11-06, 13:15 – 14:30


Dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ jest Prorektorem ds. nauki i ewaluacji Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz kierownikiem Zakładu Fizykochemii Powierzchni. W pracy naukowej zajmuje się nanostrukturalnymi materiałami do zastosowań optycznych i sensorycznych.