prof. dr hab.

Agnieszka Cybal–Michalska

prof. dr hab.

Agnieszka Cybal–Michalska

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Szkoła i edukacja dziś a może powinno być inaczej–co należałoby zmienić?
2023-11-07, 09:00 – 11:00

Młodzież wobec wyzwań współczesnego świata - o potrzebie prorozwojowości i proaktywności
2023-11-07, 11:30 – 12:30


Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska pełni funkcję Dziekana na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Członkini Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Kierownika Zakładu Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży. Jest członkinią zagraniczną Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane są na problematyce socjopedagogicznych problemów młodzieży. Złożoność podjętej problematyki oraz interdyscyplinarny charakter jej ujmowania odzwierciedla jej aktywność naukowo-badawcza. Bliskie są jej również zagadnienia skoncentrowane wokół europejskiego wymiaru edukacji oraz ewolucji edukacji w warunkach globalnych. Ukoronowaniem jej dotychczasowych studiów teoretycznych i prac empirycznych, ubogacanych doświadczeniami naukowymi zdobytymi podczas pobytów zagranicznych na University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh, Columbia University w Nowym Jorku, są między innymi następujące prace: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (Poznań 2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne (Poznań 2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (Kraków 2013), redakcja naukowa książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulurowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (Poznań 2011), Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych (Poznań 2019) oraz współredakcja książek: Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (Poznań 2011), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012), Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych (Poznań 2018), Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej (Poznań 2018), Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje (Poznań 2018). W 2014 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2022 roku otrzymała Medal Unii Lubelskiej przyznany w ramach obrad IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego Forum Naukowego "Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii" w Lublinie otrzymała Medal Unii Lubelskiej w uznaniu za wieloletnią działalność dydaktyczno-badawczą oraz aktywną współpracę z lubelskim środowiskiem naukowym z podziękowaniem za cenny wkład w umacnianie relacji polsko-ukraińskich w atmosferze szacunku i otwartości a także międzynarodową promocję Miasta Lublin. W 2023 roku otrzymała Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwijania nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich osiągnięć. Czterokrotnie wyróżniona przez JM Rektora UAM Nagrodą Specjalną I stopnia dla Nauczycieli Akademickich Legitymujących się Najwyższym Wskaźnikiem Efektywności w publikowaniu wysokopunktowanych prac naukowych.