prof.

Wojciech Wysota

prof.

Wojciech Wysota

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

DEBATA II Rektorów basenu Morza Bałtyckiego "Kierunki rozwoju nauki i innowacji via uczelnie pribaltica. Ich rola i znaczenie”
2023-11-06, 15:30 – 17:00


Wojciech Wysota jest profesorem geologii czwartorzędu na UMK w Toruniu. Jego badania koncentrują się na genezie krajobrazu oraz geologii późnego plejstocenu Polski. Pełnił funkcje dziekana Wydziału Nauk o Ziemi UMK, prorektora UMK ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym; od 2020 r. pełni funkcję prorektora UMK ds. Nauki.