prof. dr hab. inż.

Andrzej Chmielewski

prof. dr hab. inż.

Andrzej Chmielewski

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Energetyka jądrowa, dzisiaj i jutro
2023-11-06, 11:30 – 12:00

DEBATA V "Energia dzisiaj i jutro"
2023-11-06, 11:30 – 13:00


Pracował przez szereg lat na Politechnice Warszawskiej gdzie uzyskał swe stopnie i tytuł. Spędził kilka lat pracując na Uniwersytecie Tennessee, Knoxville i w MAEA w Wiedniu. Obecnie jest Dyrektorem Naczelnym Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Pod jego kierunkiem wykonano 15 prac doktorskich oraz ponad 80 prac dyplomowych magisterskich oraz inżynierskich. Jest redaktorem naczelnym czasopism Nukleonika (Polska) i World Journal of Nuclear Science and Technology (USA). Jest organizatorem transferu badań do przemysłu. Wraz z zespołem prowadził wiele prac dla Orlen Płock, Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Inowrocławiu, Toruniu, Puławach i Policach, Zakładach Przemysłu Papierniczego Świecie i innych. Był zaangażowany w budowę w Polsce instalacji do oczyszczania gazów spalinowych. W tym instalacji pilotowych w EC Kawęczyn i rafinerii w Jeddah, Arabia Saudyjska oraz przemysłowej w EC Pomorzany. Jest autorem ponad 60-ciu patentów krajowych i zagranicznych, ponad 150 publikacji .W roku 1999 uzyskał tytuł Złotego Inżyniera w Kategorii High – Tech. Jest odznaczony Krzyżami - Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2016 otrzymał od premiera Republiki Francuskiej komandorię Palm Akademickich (L'Ordre des Palmes Académiques), a w roku ubiegłym Premier RP wyróżnił go Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.