prof. dr hab.

Henryk Jeleń

prof. dr hab.

Henryk Jeleń

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Czy potrzebna jest nam kontrola żywności. Rola i znaczenie analityki
2023-11-06, 09:30 – 10:00


Prof. dr hab. Henryk Jeleń - pracuje na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalista z zakresu analityki i chemii żywności. Zajmuje się głównie metodami chromatograficznymi i łączonymi. Jego szczególne zainteresowania dotyczą związków lotnych i tworzących aromat żywności. Członek korespondent PAN od 2016, członek Rady Doskonałości Naukowej od 2019. Kierownik licznych projektów naukowych w tym realizowanych we współpracy z przemysłem. Znajduje się wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców w naukach o żywności.