Jerzy Klimczak

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50


Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Wybrany na Przewodniczącego Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT (w kadencji 2023 r.). Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Prezydium Komitetu Chemii PAN. Redaktor naczelny czasopisma „Przemysł Chemiczny”, dyrektor generalny czasopisma „Chemik”. Członek Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.