dr inż.

Monika Śmiełowska

dr inż.

Monika Śmiełowska

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Semi-volatile organic compounds as everlasting global pollutants
2023-11-06, 10:30 – 10:45


chemik analityk, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na analityce środowiska, w szczególności określaniu stopnia rozprzestrzenienia związków endokrynnie czynnych w środowisku oraz żywności. Zajmuje się również poszukiwaniem lotnych biomarkerów chorób w próbkach biologicznych.