Elżbieta Piniewska

Elżbieta Piniewska

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50


Zasiada w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 2010 r., w latach 2018–2019 sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej sejmiku, a od 2019 r. jest jego przewodniczącą. Jest członkiem Zgromadzenia Ogólnego ZWRP, gdzie pracuje w Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu. Z wykształcenia jest polonistką, absolwentką toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od prawie 30 lat uczy języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza. W IV kadencji była członkinią Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, w V kadencji sprawowała funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji i Nauki. Obecnie jest wiceprzewodniczącą tej komisji. Jest również członkinią Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej. Z jej inicjatywy rozpoczęto prace nad powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zostały zakończone sukcesem. Pierwsze posiedzenie młodzieżowy sejmik odbył w czerwcu 2022r., a jego kadencja potrwa dwa lata. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień zarówno na szczeblu ministerialnym jak i lokalnym. Sześciokrotnie przyznano jej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, ponadto nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Medal Komisji Narodowej i nagrodę Anioł Roku za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, Inowrocławską Nagrodę Kultury oraz nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2013 r. nosi honorowy tytuł profesora oświaty.