dr

Paweł Neumann

dr

Paweł Neumann

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Nauka, biznes, innowacje w kontekście międzynarodowym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50


Doradca ekonomiczny i wykładowca uniwersytecki. Profil zainteresowań - odkrywanie i opisywanie procesów, mechanizmów i reguł rynkowych, łączenie wiedzy o rzeczywistych procesach biznesowych (wymiar makro oraz mikro) wraz z metodyką badawczą. Zawodowo związany z firmą konsultingową KarStanS Sp. z o.o. oraz Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. Kompetencje dydaktyczne – 17 lat, od roku 2018 współprowadzi wspólnie z prof. dr hab. Jerzym Boehlke (Dziekan) zajęcia dydaktyczne – jeden przedmiot - na WNEiZ UMK na kierunku ekonomia. Kompetencje praktyczne – doradztwo strategiczne i operacyjne, wspieranie procesów i decyzji managerskich na różnych szczeblach zarządczych, analiza i ocena ryzyka, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, wysokiej zmienności i ryzyka, modelowanie procesów biznesowych zarządzanie cenami, w tym ceny transferowe, kontraktowanie energii elektrycznej i gazu na Towarowej Giełdzie Energii.