Piotr Tomasik

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Rozwiązania FinTech dla biznesu: Narzędzia wspomagające cyfryzację procesów w przedsiębiorstwach – podpis elektroniczny, trwały nośnik informacji
2022-11-07, 12:35 – 12:50

Panel: Jak efektywnie wdrażać w firmach rozwiązania FinTech
2022-11-07, 13:40 – 14:25


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez lata związany z sektorem bankowym. Pracował w polskim oddziale Royal Bank of Scotland, gdzie był Dyrektorem Regionalnym Pionu Wdrożeń w Departamencie Bankowości Transakcyjnej dla regionu Europy Wschodniej, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej doświadczenie zdobywał także jako Product Manager w ABN AMRO Bank Polska S.A. oraz Project Manager w ABN AMRO N.V. w Amsterdamie. W latach 90-tych w Raiffeisen Centro Bank był audytorem wewnętrznym.