prof. dr hab.

Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN

prof. dr hab.

Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50

Badania molekularne w biologii i medycynie - od poznania do zastosowania
2022-11-08, 09:30 – 10:00


Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn jest profesorem nauk biologicznych (od 1998 r.). Tytuł mgr na Uniwersytecie Gdańskim (UG) w 1987 r., stopień dr – 1991 r., stopień dr hab. – 1995 r. Członek-korespondent PAN, członek-korespondent PAU. Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG (2002-2008), Prorektor ds. Nauki UG (2008-2016). Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023). Prace naukowe z zakresu mikrobiologii, genetyki i biologii molekularnej. Autor ponad 450 publikacji naukowych, cytowanych w literaturze ponad 8000 razy. Promotor 56 prac doktorskich. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród naukowych.