prof. dr hab.

Marcin Horbowicz

prof. dr hab.

Marcin Horbowicz

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

BIOG-NET: Założenia i plan realizacji WP5
2022-11-07, 16:15 – 16:30


Marcin Horbowicz - profesor nauk biologicznych, naukowo zajmuje się biochemią i fizjologią roślin. W 1977 ukończył Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej. W latach 1977-2005 pracował w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach, a w latach 2006 – 2021 w UPH w Siedlcach. W latach 1990-2001 odbył trzykrotnie staże naukowe na Cornell University, USA; współautor pięciu patentów (USA, Kanada, Japonia); kierował pięcioma krajowymi projektami badawczymi i brał udział w programie naukowym UE (Cabinet); od roku 2021 zatrudniony jako lider zespołu WP5 w ramach projektu Biog-Net (UWM w Olsztynie).