Michael Sandhu

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Choroby cywilizacyjne - Glejak
2022-11-07, 13:05 – 13:55


Michael Sandhu jest specjalistą w dostarczaniu rozwiązań radioterapii onkologicznej. Ma ponad 30-letnie doświadczenie, pracując w tym okresie dla liderów rynku branżowego. Uzyskał tytuł licencjata nauk medycznych w 1984 roku, a po krótkim okresie w sektorze publicznej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii przeniósł się do dziedziny radioterapii, zdobywając rozległe doświadczenie na rynkach światowych poza Ameryką jako wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w tych regiony z Varian Medical Systems. Michael Sandhu specjalizował się w operacjach sprzedaży i marketingu i kierował jako dyrektor ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w opracowywaniu i wdrażaniu projektów PPP na całym świecie dla firmy Varian, po pierwszych pionierskich projektach PPP w Wielkiej Brytanii w latach 90-tych. Do niedawna kierował zespołem Market Access w celu opracowania rozwiązań w zakresie raka i radioterapii na rynkach wschodzących dla firmy Varian na szczeblu ministerialnym, a także na wyższych szczeblach w agencjach ONZ i kluczowych organizacjach pozarządowych zajmujących się rakiem.