Dr hab.

Grażyna Dąbrowska, prof. UMK

Dr hab.

Grażyna Dąbrowska, prof. UMK

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Współpraca na styku Nauki i Biznesu w obszarze biologizacji rolnictwa
2022-11-07, 13:45 – 14:25


Jest biologiem, kieruje Katedrą Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. W badaniach zajmuje się genetycznymi uwarunkowaniami tolerancji roślin na stresy abiotyczne i biotyczne oraz zagadnieniami z zakresu biotechnologii środowiskowej, usuwaniem zanieczyszczeń, zwłaszcza metali ciężkich i plastiku z wody i gleby z użyciem mikroorganizmów i roślin. Wiedzę teoretyczną łączy z praktyką, prowadzi też badania dotyczące opracowania, nowych technologii upraw roślin ważnych gospodarczo (rzepak, soja, owies, miskant) oraz testów diagnostycznych do wykrywania chorób roślin uprawnych. Osiągnięcia wdrożeniowe prof. Dąbrowskiej były docenione przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia przyznaniem nagród i wyróżnień