dr

Michał Kawalec

dr

Michał Kawalec

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

BIOG-NET: Założenia i plan realizacji WP6
2022-11-07, 16:30 – 16:45


Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, stopień doktora uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, gdzie pełni funkcję lidera zespołu badawczego Politechniki Białostockiej w ramach projektu BioGNET. Obiektami jego zainteresowania naukowego są materiały polimerowe, polimery, a szczególnie degradowalne polimery i polimery funkcyjne oraz reakcje polimeryzacji katalizowane anionowo, koordynacyjnie jak i z wykorzystaniem organokatalizy