prof. dr hab.

Andrzej Witkowski

prof. dr hab.

Andrzej Witkowski

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

BIOG-NET: założenia i plan realizacji WP1
2022-11-07, 14:10 – 14:25


Ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ukończył w roku 1979. Stopień naukowy doktora geologii uzyskał w roku 1989 na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, a doktora habilitowanego w zakresie oceanologii w roku 1994 w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 2001. Od roku 1996 pracuje w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2010 roku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, a od 2021 członkiem rzeczywistym.