prof. dr hab.

Bogusław Buszewski

prof. dr hab.

Bogusław Buszewski

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

BIOG-NET - inauguracja
2022-11-07, 14:00 – 14:10

Panel dyskusyjny: Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50

Powitanie
2022-11-06, 17:00 – 17:20


Prof. zw. dr hab. dr hc. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN Specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska. Autor i współautor ponad 775 publikacji, 58 patentów i licznych wykładów na zaproszenie. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 25 000 cytowań, h=70). Promotor 45 doktoratów i opiekun 25 zakończonych habilitacji. Kierował grantami i projektami krajowymi i zagranicznymi. Za liczne zasługi wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski-Polonia Restituta. Sprawował funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, PTChem, prezydenta ESSS. Obecnie pełni funkcję vice-przewodniczącego RDN i przewodniczącego KChA PAN, jest również członkiem rzeczywistym EASA.