Dorota Heiza

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Prezentacja "Kwalifikacje rynkowe dla przemysłu 4.0 w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Pomorskiej SSE – studium przypadku"
2022-11-08, 10:25 – 10:40


Ukończyła Wydział Socjologii UG. Od 1998 do 2016 roku była związana z firmą badawczą PBS spółka z o.o. Zarządzała projektami poświęconymi tematyce: funkcjonowania regionalnych rynków pracy, aktywizacji zawodowej, jakości i efektywności edukacji. Od marca 2018 roku zatrudniona w Instytucie Badań Edukacyjnych na stanowisku Głównego specjalisty ds. badań, od stycznia 2021 roku jako Główny analityk ds. badań. Jako Regionalny lider ds. ZSK pełni rolę doradcy i promotora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie pomorskim.