dr

Andrzej Wolan

dr

Andrzej Wolan

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny - Chemia jako nauka centralna/uniwersalna nie tylko w medycynie i diagnostyce medycznej ale…
2022-11-07, 12:05 – 13:25

Panel dyskusyjny: Od nauki do biznesu
2022-11-07, 15:45 – 16:55


Prezes Zarządu Synthex Technologies Sp. z o.o. i Fresh Inset SA, prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od lat tworzący rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego, agrochemicznego oraz nowoczesnych materiałów. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na syntezie związków aktywnych oraz zastosowaniu nowych katalizatorów w syntezie organicznej, a działalność komercyjna związana jest w głównej mierze z tworzeniem produktów, które minimalizują straty i marnowanie żywności w łańcuchu produkcyjno-logistycznym.