Ryszard Bober

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny - Chemia jako nauka centralna/uniwersalna nie tylko w medycynie i diagnostyce medycznej ale…
2022-11-07, 12:05 – 13:25


Wieloletni samorządowiec, obecnie Senator RP X kadencji. Doświadczenie zdobył będąc radnym gminy, powiatu i województwa, gdzie w latach 2005 - 2014 był wiceprzewodniczącym sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, a w latach 2014 - 2019 przewodniczącym sejmiku. W Senacie jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Ukończył studia w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na kierunku: rolnictwo. Prowadzi własne wielkoobszarowe gospodarstwo rolne w Jabłonowie-Zamku specjalizujące się w produkcji mleka.