prof. dr hab.

Daniela Szymańska

prof. dr hab.

Daniela Szymańska

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Inteligentne miasta jako czynnik wzmacniający zrównoważony rozwój miast
2022-11-07, 10:10 – 10:40


Pracuje w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w badaniach procesów i struktur osadnictwa miejskiego, w zagadnieniach ludnościowych oraz zrównoważonego rozwoju miast i regionów (w tym smart cities, ekorozwoju). Jest autorką i współautorką wielu książek i artykułów wydanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych; członkiem Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN; Rady Naukowej IGiPZ PAN; redaktorem Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Odbyła liczne staże naukowe na uniwersytetach krajowych i zagranicznych.