prof. dr hab.

Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

prof. dr hab.

Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny - Chemia jako nauka centralna/uniwersalna nie tylko w medycynie i diagnostyce medycznej ale…
2022-11-07, 12:05 – 13:25


Prof. dr hab. Piotr Stepnowski tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 39 lat. Obecnie pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych. Jest autorem i współautorem ponad trzystu naukowych artykułów, opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, podręczników akademickich, a także redaktorem naukowych monografii. Prace prof. Stepnowskiego były cytowane blisko siedem tysięcy razy, a wartość tzw. Indeksu Hirscha, który służy ustaleniu znaczenia całego dorobku autora, wynosi 56. W rankingu TOP2% Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies prof. Piotr Stepnowski znalazł się w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowalności publikacji przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin.