prof. dr hab.

Paweł Rowiński, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab.

Paweł Rowiński, czł. rzecz. PAN

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

INAUGURACJA KUJAWSKO-POMORSKIEGO FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU
2022-11-06, 16:00 – 19:30

Dlaczego woda? Dlaczego rzeki? Współczesne wyzwania badawcze hydrodynamiki środowiskowej
2022-11-06, 18:00 – 18:30


Prof. dr hab. Paweł M. Rowiński jest profesorem nauk o Ziemi, hydrologiem i hydrodynamikiem, członkiem rzeczywistym PAN, wiceprezesem Akademii od maja 2015 r. W ramach swoich obowiązków w Akademii m.in. koordynuje sprawy instytutów naukowych PAN, koordynuje też działania interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN. W latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Współtwórca i pierwszy przewodniczący Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Od 2022 r. prezes zarządu europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). W 2021 r. organizator i przewodniczący europejskiego kongresu IAHR (6th IAHR Europe Congress). Członek zarządu federacji europejskich akademii nauk ALLEA. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. badanie eksperymentalne oraz modelowanie matematyczne przepływów turbulentnych, procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz rumowiska w powierzchniowych wodach płynących, badanie wpływu zmian klimatu na bilans wodny w zlewniach rzecznych.