Marcin Zajączkowski

Marcin Zajączkowski

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny - Chemia jako nauka centralna/uniwersalna nie tylko w medycynie i diagnostyce medycznej ale…
2022-11-07, 12:05 – 13:25


Praktyk biznesowy związanym z branżą usługową od 1995 roku. Od 2011 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – lidera branży uzdrowiskowej w kraju. Jest członkiem Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich, a jako ekspert z ramienia Konfederacji Pracodawców „Lewiatan” aktywnie uczestniczył w pracach zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Od wielu lat prowadzi obserwacje mechanizmów zachodzących w branży hotelarskiej, turystycznej i uzdrowiskowej. Bazując na blisko 15 latach doświadczenia w zarządzaniu personelem postanowił sprawdzić jaki wpływ i jakimi narzędziami ma lider na efektywność organizacyjną. Analizując zależności pomiędzy przywództwem i efektywnością organizacyjną rozważania w tym zakresie poszerzył o kwestię kultury organizacyjnej jako swoistego katalizatora relacji w tym obszarze. Badania zwieńczyła rozprawa doktorska p.t. „Wpływ przywództwa na efektywność organizacyjną przedsiębiorstw branży uzdrowiskowej”.