Tomasz Mackiewicz

Tomasz Mackiewicz

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Debata "Edukacja wobec potrzeb współczesnego sektora przemysłowego"
2022-11-08, 09:30 – 10:00


Od września 2020 r. wicedyrektor w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Jest członkiem: grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji, rady w Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości oraz grupy eksperckiej dotyczącej komponentu gospodarki w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przez wiele lat związany z firmą Volkswagen. Jego największym sukcesem jest budowa i uruchomieniem jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w ramach struktur Volkswagen Poznań. Aktywnie wspierał również rozwój nowej fabryki Volkswagena w podwrzesińskich Białężycach.