prof. dr hab.

Krystyna Skalicka-Woźniak

prof. dr hab.

Krystyna Skalicka-Woźniak

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Krystyny-Skalickiej-Wożniak koncentrują się na fitochemii, farmakognozji, lekach roślinnych i chromatografii. Do najważniejszych osiągnięć naukowych zaliczyć można powołanie na stanowisko Sekretarza Głównego międzynarodowego towarzystwa Phytochemical Society of Europe; publikację obszernego opracowania naukowego w postaci art. przeglądowego w czasopiśmie Natural Products Reports, dotyczącego kompleksowego spojrzenia na izolację metabolitów aktywnych biologicznie z materiału roślinnego z zastosowaniem chromatografii przeciwprądowej. Skutecznie pozyskuje granty krajowe, jak i międzynarodowe w charakterze kierownika i głównego wykonawcy, a także granty promotorskie dla doktorantów jako opiekun naukowy. Laureatka nagród naukowych I stopnia – Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowe w postaci pracy doktorskiej oraz Ministra Zdrowia za osiągniecie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2009 i 2015).