prof. dr hab. inż.

Katarzyna Chojnacka

prof. dr hab. inż.

Katarzyna Chojnacka

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50


Katarzyna Chojnacka uzyskała tytuł profesora w wieku 36 lat. Od 2018 roku profesor zwyczajny PWr. Aktualnie realizuje prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnych produktów dla rolnictwa z wykorzystaniem odnawialnej bazy surowcowej poprzez waloryzację biomasy na nawozy, biostymulatory wzrostu roślin, dodatki paszowe. Do tej pory wypromowała 11 obronionych prac doktorskich. Opublikowała 280 prac recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR. Jest autorem/edytorem 6 książek o zasięgu globalnym w wydawnictwach Elsevier, John Wiley & Sons oraz Springer, współautorem 20 rozdziałów w Encyklopediach naukowych o zasięgu międzynarodowym (m.in. Elsevier, UNESCO). Jej prace były cytowane 6000 razy (bez autocytowań), H-index: 40. Od 2012 roku jest kierownikiem Laboratorium Chemicznego Analiz Wielopierwiastkowych akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 696) oraz ILAC MRA na zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2005, które specjalizuje się w oznaczaniu pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych i biologicznych, nawozach oraz w produktach komercyjnych (www.lcaw.pwr.wroc.pl). Jest twórcą 33 patentów (w tym 1 międzynarodowy: Wielka Brytania) i kilku wdrożeń. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w zakresie projektów multidyscyplinarnych oraz z gospodarką.