prof. dr hab. n. med.

Janusz Kowalewski

prof. dr hab. n. med.

Janusz Kowalewski

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny - Chemia jako nauka centralna/uniwersalna nie tylko w medycynie i diagnostyce medycznej ale…
2022-11-07, 12:05 – 13:25


Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy od 2014 r., Kierownik Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2001r. Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Zainteresowania naukowe: aktualna diagnostyka i leczenie skojarzone raka płuca, analiza badań klinicznych w kardiochirurgii i torakochirurgii. Dorobek naukowy: 122 opublikowane prace naukowe, indeks Hirscha 20; cytowania 1363. Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (ESTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS). Członek założyciel Polskiej Grupy Raka Płuca. Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie) oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Złoty Medal za Długoletnia Służbę i Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.