Justyna Łaskowska

Justyna Łaskowska

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Dotacje na Innowacje. Science to Business
2022-11-08, 09:30 – 09:50

Atrakcyjność ekonomiczno-inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego na tle kraju
2022-11-08, 11:40 – 12:30

Panel dyskusyjny: Od nauki do biznesu
2022-11-07, 15:45 – 16:55


Dyrektorka Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CPATT UMK) Z przedsiębiorczością akademicką i transferem technologii związana od 2018 r. - najpierw jako Dyrektorka Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK, a następnie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwania dofinansowania w obszarze funduszy europejskich. Zaangażowana w rozwój europejskiego konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Przyszłości Europy YUFE oraz Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza UMK. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Politechniki Wrocławskiej. Doskonale łączy wiedzę i doświadczenie zawodowe.