Hayk Margarian

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Nauka, biznes, innowacje w kontekście międzynarodowym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50


Jest absolwentem Uniwersytetu Maryland i Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego na kierunku administracja biznesowa. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie audytu, ekonomii oraz współtworzenia i zarządzania firmami, w tym IT, eksploatacji fabryk, budowy projektów rządowych, gastronomii, edukacyjnych centrów językowych oraz importu i eksportu. Od 2020 roku, zanim wojna zaczęła pełni funkcję w Ministerstwie Gospodarki. Został mianowany prezesem Narodowego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, które poddał całkowitej reorganizacji. Obecnie buduje nowy model z trzema kierunkami rządowymi z bardzo zróżnicowanym zespołem: 1. Biuro Transferu Technologii – pomoc w komercjalizacji innowacji, technologii, wynalazków naukowych związanych z biznesem i przemysłem; 2. Wielofunkcyjne Centrum Wspierania Biznesu - stworzenie struktury z innowacyjnymi mechanizmami rządowymi do przejrzystej i prostej obsługi przedsiębiorstw; 3. Zwrot do 70% wynagrodzeń ekspertów międzynarodowych, którzy przyjeżdżają do pracy w Armenii. Lubi współpracować ze swoimi kolegami, zarówno rodzimymi, jak i zagranicznymi profesjonalistami.