prof. dr hab.

Janusz Jurczak

prof. dr hab.

Janusz Jurczak

Kierownik Zespołu w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Prof. Jurczak ukształtował swoje zainteresowania badawcze współpracując z wieloma wybitnymi przedstawicielami chemii organicznej, w tym z laureatami Nagrody Nobla prof. Vladimirem Prelogiem i prof. Jean-Marie Lehnem. Za swój niekwestionowany wkład w rozwój został uhonorowany licznymi krajowymi i międzynarodowymi nagrodami naukowymi. Jest także laureatem Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Praca naukowa prof. Jurczaka jest nierozerwalnie związana z kształceniem pokoleń chemików - wypromował on 83 doktorów, z których wielu uzyskało już tytuł naukowy profesora. W swojej pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu chemii organicznej i supramolekularnej, w tym związanych z syntezą, katalizą asymetryczną oraz niekonwencjonalnymi metodami syntezy i procesami supramolekularnymi.