Tadas Stankevičius

Tadas Stankevičius

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Cyfryzacja w Kownie – dobre praktyki
2022-11-07, 12:05 – 12:25


Od 2017 roku jest szefem agencji rozwoju drugiego co do wielkości miasta na Litwie - Kowna. Jest ona odpowiedzialna za turystykę przyjazdową, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ekosystem startupowy, marketing międzynarodowy. Na przestrzeni lat miasto rozwijało swój rozwój gospodarczy oraz potencjał turystyczny. Większość procesów została usystematyzowana zarówno wewnątrz organizacji, jak i wspólnie z interesariuszami krajowymi i regionalnymi. W wyniku działań kwarantannowych wdrożonych podczas pandemii Covid-19 większość procesów została zdigitalizowana, w tym produkty turystyczne i przyciąganie talentów. Na poziomie gminnym miasto zainwestowało w optymalizację swojej infrastruktury, udostępniając ogólnodostępne obiekty sportowe za pośrednictwem systemu rezerwacji online. Te przykłady cyfryzacji zapewniają niezbędne warunki do uznania Kowna za piaskownicę dla różnych startupów smart city.