Agnieszka Matuszak

Agnieszka Matuszak

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Prezentacja projektu INDUSEC
2022-11-08, 11:25 – 11:40


Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiada tytuł magistra zarządzania i marketingu. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku Akademia Trenera na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz AGILE - zwinne metodyki zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Od 7 lat jest pracownikiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa odpowiedzialnym za realizację, koordynację czy rozliczanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno w projektach dofinansowanych ze środków krajowych jak i międzynarodowych programów wsparcia (EUREKA, COSME, H2020, HE). Posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć dotyczących rozwoju zasobów ludzkich. Od ponad dziesięciu lat współpracuje z biznesem zarówno z dziedziny produkcji, handlu czy usług w zakresie rozwoju pracowników różnych szczebli, organizacji szkoleń i konferencji, budowania relacji biznesowych.