dr hab.

Grzegorz Piechota

dr hab.

Grzegorz Piechota

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: OZE to przyszłość, czy energetyczny luksus dla wybranych?
2022-11-07, 17:05 – 18:05


Zainteresowania naukowe dr hab. Grzegorza Piechoty koncentrują się wokół procesów uszlachetniania biogazu do biometanu oraz biowodoru w zrównoważonym rozwoju energetyki odnawialnej. W przedmiotowym obszarze, w latach 2014-2021 był On ekspertem/wykonawcą/kierownikiem 7 grantów krajowych, finansowanych przez NCBiR oraz Fundusze RPO oraz ekspertem (Międzynarodowa Rada Doradcza) w dwóch Projektach Europejskich (INTERREG IVc – Waste to Energy oraz CERREC). Od 2020 roku jest członkiem Grupy Roboczej przy Ministerstwie Klimatu ds. zatłącznia biometanu do sieci gazowej. Od 2014 roku jest zatrudniony w Laboratorium - Laboratorium Badań i Analiz Biogazu GPCHEM, którego jest właścicielem. Od 2009 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Chemii, ponadto od 2021 jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Green Gas for Climate (jako członek European Biogas Association – EBA). W dorobku naukowym, recenzował ponad 150 rękopisów dla wielu wpływowych czasopism wydawnictw Elsevier i Springer. Wyniki badań naukowych z zakresu analizy biogazu oraz jego wykorzystania na cele energetyczne prezentował na 30 konferencjach naukowych i naukowo-technicznych na których niejednokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia.