dr hab. prof. UMK

Justyna Chodkowska-Miszczuk

dr hab. prof. UMK

Justyna Chodkowska-Miszczuk

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: OZE to przyszłość, czy energetyczny luksus dla wybranych?
2022-11-07, 17:05 – 18:05


Pracuje na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także członkinią Centrum Doskonałości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika IMSErt: Interacting Minds, Societies, Environments. Jej badania naukowe koncentrują się na: koncepcjach smart i resilience; społecznych aspektach transformacji energetycznej; zrównoważonym rozwoju; rozwoju lokalnym; zakorzenieniu; odnawialnych źródłach energii; miejskiej mobilności; adaptacji do zmiany klimatu; polityki energetycznej; świadomości ekologicznej; bioróżnorodności; przemian społeczno-ekologicznych miast postindustrialnych; sprawiedliwej transformacji. Prof. Chodkowska-Miszczuk jest autorką i współautorką monografii naukowych oraz ponad 90 artykułów naukowych, w tym opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Energy Research & Social Sciences, Land Use Policy, The Anthropocene Review i in. Prof. Chodkowska-Miszczuk posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych wspólnie z naukowcami z europejskich ośrodków uniwersyteckich: Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Szwecji, Niderlandówi innych. Kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym rozwoju odnawialnych źródeł energii i koncepcji zakorzenienia. Była członkiem międzynarodowej grupy roboczej Energy SHIFTS RENEWABLES Horizon 2020, która pracowała nad społecznymi aspektami transformacji energetycznej. Raport końcowy został pomyślnie przedłożony Komisji Europejskiej. Jest stałym recenzentem artykułów nadesłanych do publikacji w czasopismach naukowych.