dr

Jerzy Deneka

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym
2022-11-07, 10:00 – 11:50


Jerzy Deneka – dr nauk humanistycznych, absolwent Filologii Polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktoryzował się w Zakładzie Literatury Staropolskiej Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Pracował jako nauczyciel języka polskiego, nauczyciel akademicki, był wieloletnim dyrektorem Zespołów Szkół przy Ambasadach RP w: Kolonii, Moskwie i Londynie. Następnie pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, a także wicedyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Obecnie jest dyrektorem Biura Rady Doskonałości Naukowej.