prof. dr hab.

Katarzyna Hrynkiewicz

prof. dr hab.

Katarzyna Hrynkiewicz

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Zdrowie i ekologia w żywności
2022-11-07, 13:25 – 14:25


Autor i współautor ponad 70 autorskich publikacji, kierownik i wykonawca projektów polskich i międzynarodowych (NCN, NCBiR, HORIZON2020, COST Actions), recenzent publikacji w licznych czasopismach, ekspert/recenzent w NCN, NCBiR, NAWA, a także Komisji Europejskiej (Horizon 2020, BiodivClim). Zrealizowane staże krótko- i długoterminowe (post-doc) m.in. w University of Rostock (Niemcy), Eberhard-Karls-University Tübingen (Niemcy), Leibniz-Institute of Vegetable- and Ornamental Crops Großbeeren (Niemcy). Członek Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: Szeroko pojęte zagadnienia badawcze związane z interakcjami zachodzącymi pomiędzy mikroorganizmami i roślinami. W centrum zainteresowań znajdują się: • mikroorganizmy endofityczne (bakterie/grzyby), • grzyby symbiotyczne (ektomykoryzowe i arbuskulrane), • bakterie diazotroficzne (wiążące N2), • bakterie i grzyby będące patogenami roślin, • mikroorganizmy chorobotwórcze człowieka, • wirusy roślinne. Prowadzone badania naukowe dotyczą: • oznaczania bioróżnorodności taksonomicznej i funkcjonalnej mikroorganizmów, • izolacji i identyfikacji mikroorganizmów, • selekcji mikroorganizmów promujących wzrost roślin (PGPR) oraz uczestniczących w procesach biokontroli, • oznaczania ważnych z punktu widzenia interakcji z roślinami metabolitów pochodzenia mikrobiologicznego.