prof. dr hab.

Aleksandra Szydłowska-Czerniak

prof. dr hab.

Aleksandra Szydłowska-Czerniak

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny: Zdrowie i ekologia w żywności
2022-11-07, 13:25 – 14:25


Studia wyższe ukończyła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym związana jest nieprzerwalnie od 1994 roku. Jej zainteresowanie chemią analityczną rozpoczęło się w 1993 r. uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa i zaliczenia kursu dotyczącego analiz środowiskowych i żywności w ramach programu TEMPUS dla studentów krajów europejskich w Ghent University (Belgia). W 1994 r. została magistrem chemii, zaś stopnień doktora habilitowanego uzyskała w 2011 r. Od 2019 r. kieruje zespołem Chemii Analitycznej i Żywności. W ramach działalności naukowej prof. Aleksandra Szydłowska-Czerniak zajmuje się analizą właściwości antyoksydacyjnych żywności, głównie olejów roślinnych w celu określenia wpływu czynników metodologicznych, surowcowych, technologicznych i przechowalniczych na jakość produktów finalnych. Po uzyskaniu tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych, Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na waloryzacji produktów ubocznych przetwórstwa żywności oraz analizie sensorycznej żywności. Realizację zainteresowań badawczych umożliwia ścisła współpraca z przemysłem spożywczym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, m.in. ZT „Kruszwica” S.A. w Kruszwicy i Fabryką Cukierniczą Kopernik w Toruniu, jak również województwa świętokrzyskiego, Wytwórczą Spółdzielnią Pracy „Społem” z siedzibą w Kielcach oraz podlaskiego, SM Mlekovitą z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem. Jej dotychczasowy dorobek naukowy stanowi ponad 90 artykułów naukowych, patent RP oraz wiele wykładów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współredaktorem monografii, członkiem komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym, recenzentem wniosków Narodowego Centrum Nauki oraz artykułów w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.