prof.

Mariana Dimitrova

prof.

Mariana Dimitrova

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Rola środowisk akademickich w budowaniu relacji międzynarodowych
2022-11-08, 09:00 – 11:00


Obroniła rozprawę doktorską na temat „Elastyczne zatrudnienie ludności w wieku od 50 do 64 lat” na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych i Gospodarki Światowej w Sofii. Od 2009 roku jest zatrudniona jako adiunkt na Wydziale „Administracji i Zarządzania”, Sekcji „Administracji Publicznej” Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego w Sofii. Jej kariera obejmuje również pracę jako ekspert przez w Ministerstwie Finansów Bułgarii. Obecnie jest Koordynatorem Programu Erasmus+ na jednym z Wydziałów Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz europejskiej polityki zatrudnienia. Prowadzi kursy w języku bułgarskim i angielskim z zakresu ekonomii, rynków pracy, szkoleń i rozwoju kariery, etyki biznesu i systemów emerytalnych.