Barbara Ostrowska

Barbara Ostrowska

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Innowacje społeczne - od idei do praktyki
2022-11-08, 11:15 – 12:30


Socjolog, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, coach, praktyk biznesu. Dwadzieścia pięć lat doświadczenia zawodowego, m.in. na rynku prasowym i w sektorze finansów. Prokurent i pełnomocnik zarządu w spółce prawa handlowego. Obecnie związana z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Dyrektor Centrum Innowacji Społecznych, w którym realizuje nagradzane projekty oraz projekty społeczne z zakresu włączania i integracji społecznej, również środowisk defaworyzowanych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Nauk Społecznych WSG. Współautorka pozycji „Poradnik. Franczyza społeczna. Usługa opiekuńcza uzupełniona usługą gastronomiczną”. Autora artykułu pt. „Franczyza komercyjna, franczyza społeczna” (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2020).